Regeneracja DPF

Zapraszamy do kontaktu

+48 507-840-444

Filtr cząstek stałych, czyli DPF to bardzo ważny element układu wydechowego silników Diesel. Jest jedynym miejscem, przez które przedostają się gazy spalinowe z jednoczesnym uwięzieniem tak zwanych cząstek stałych, które są zbyt duże, aby móc przedostać się przez filtrację DPF. Składają się one z popiołów i sadzy, która jest stopniowo usuwana w procesie regeneracji filtra podczas jazdy samochodem. Niestety różnego rodzaju popiołów proces wypalania DPF podczas prowadzenia auta nie usuwa. Dlatego z czasem, w wyniku stopniowego gromadzenia się popiołów dochodzi do częściowego zatkania filtra lub nawet utworzenia zbitej masy w centralnej części filtra. Popiół jest niepalny i nie da się go w żaden sposób przetworzyć metodą termiczną, więc musi on zostać usunięty z filtra DPF podczas specjalistycznej procedury czyszczenia. Regeneracja filtrów DPF polega na demontażu części i wykonanie odpowiedniego wyczyszczenia struktury elementów odpowiadających za zatrzymywanie popiołów i sadzy podczas procesu spalania paliwa. Nawarstwianie się tych substancji jest główną przyczyną awarii filtrów DPF oraz czynnikiem wpływającym w dużym stopniu na ograniczenie przepływu spalin, zwiększenie podatności na zanik mocy oraz utrudnianie silnikowi pracy ciągłej. Akumulacja sadzy i popiołów wpływa również na spadek mocy jednostki napędowej, a także na znaczne zwiększenie zużycia paliwa.

1

Profesjonalna i skuteczna regeneracja filtrów DPF polega przede wszystkim na ocenieniu stanu faktycznego filtra oraz wykluczeniu uszkodzeń mechanicznych wewnętrznego wkładu ceramicznego przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku dodatkowych uszkodzeń w postaci pęknięć wkładu ceramicznego katalizatora lub filtra czy mechanicznej ingerencji w filtr DPF, regeneracja nie będzie możliwa i będzie konieczna wymiana filtra na nowy lub używany o parametrach odpowiadających uszkodzonemu filtrowi bazowemu. W przypadku stwierdzenia braku mechanicznych uszkodzeń filtra DPF, układ zostaje przez nas zamontowany w specjalnej komorze urządzenia czyszczącego. Przeprowadzamy dokładne pomiary stanu filtra oraz stopnia zanieczyszczenia cząstkami stałymi, aby można było stwierdzić jakie procedury czyszczenia będą niezbędne do przywrócenia filtra do pełnej użyteczności.

2

Pierwszym etapem oczyszczania, jest dozowanie specjalistycznego detergentu, który ma za zadanie rozpuścić zalegający olej silnikowy oraz pozostałe zanieczyszczenia, które mogłyby utrudniać nam pracę podczas regeneracji filtra. Detergent, którego używamy do wstępnego czyszczenia, jest w pełni bezpieczny dla środowiska oraz struktury całego filtra. Nie wpływa on w żaden sposób na jego porowatość oraz poszczególne elementy. Dodatkowo ulega rozkładowi w przeciągu 24 godzin.

3

Procedura regeneracji filtra DPF przeprowadzamy w trzech cyklach, niezależnych od siebie, aby zapewnić naszym klientom kompleksową usługę skutecznej regeneracji DPF, która polega
na czyszczeniu wnętrza DPF wodą oraz powietrzem, które zostaje podawane w odpowiedniej częstotliwości pod wysokim ciśnieniem. Pierwszy cykl polega na podawaniu mieszanki
wstecznie do kierunku przepływu spalin. Podczas drugiego cyklu podawane jest powietrze i woda zgodnie z ruchem przepływu spalin, a trzeci cykl stanowi powtórzenie cyklu pierwszego i
powoduje usunięcie zalegających nieczystości, których nie udało się usunąć podczas procesu wypalania filtra w trakcie jazdy samochodem. W przypadku silnie zabrudzonego filtra i braku
efektu końcowego, procedura zostaje w całości powtórzona.

4

Ostatnim etapem regeneracji filtra DPF, jest dokładne osuszanie filtra strumieniem powietrza o temperaturze ok. 900C, po czym zostaje schłodzony. W celu weryfikacji poprawności wykonania całej procedury, wykonujemy specjalistyczne pomiary stopnia zanieczyszczenia struktury filtra. W przypadku doskonałych wyników, sporządzamy wydruk pomiaru przeciwciśnienia, który jest dowodem dla klienta, wykonania usługi zgodnie z oczekiwaniami

Po wykonaniu ostatecznego procesu regeneracji filtra DPF, konieczne jest przeprowadzenie ostatnich czynności po zamontowaniu filtra cząstek stałych do auta. Przede wszystkim wykonujemy reset poprzednich wartości filtra DPF oraz błędów zapisanych w sterowniku silnika, a w przypadku filtrów typu FAP, wykonujemy kontrolę stanu płynu katalitycznego

W ten sposób wykonana procedura regeneracji filtrów DPF gwarantuje klientowi skuteczność oczyszczenia filtra na poziomie 98,5% pozbycia się sadzy, popiołów, oleju silnikowego oraz płynu chłodniczego z filtra DPF i katalizatora.

Ekologicznie
Wysyłka 24 h
Z raportem sprawności
Gwarancja 12 miesięcy
Chcesz wiedzieć więcej? Masz pytania? Odezwij się do nas już dziś!

Regenerujemy na częściach marek